Reference

Ostatní reference zvolené podkategorie


Elektrárna Opatovice

Realizace: 2008
Dodavatel: AV MEDIA, a.s.

Elektrárna Opatovice, jejímž provozovatelem je společnost International Power Opatovice, a.s., oslaví příští rok už padesát let své existence. Mimo jiných technologických modernizací v celém provozním areálu byl v minulém roce pracovníkům obchodního oddělení pořízen zcela ojedinělý zobrazovací systém, který jim umožňuje efektivně řídit jejich obchody.
 

ZADÁNÍ:
Jak se bude pracovat na obchodním dispečinku? Tato otázka se ukázala jako klíčová a obsahem navazující intenzivní činnosti byla pečlivá analýza způsobu práce oddělení vzhledem k informacím, které je třeba dispečerovi zobrazit, a hledání nejvhodnější konfigurace zobrazovacích prvků, jejich velikosti, typu a rozlišení tak, aby vše splnilo očekávaný efekt. V práci oddělení, které se zabývá obchodem s podpůrnými službami, se jeví jako nejdůležitější aspekty zejména schopnost analýzy vstupních dat, rychlost a kvalita, s jakou se vstupní data zpracovávají, přizpůsobení se vývoji situace a reakce oddělení.
 
ŘEŠENÍ:
Pro realizaci jsme navrhli kombinaci dvou velkých a osmi malých formátů obrazu. Systém jsme doplnili flexibilní přepínací strukturou pro obrazové signály a řídicí jednotkou, která má na starosti zjednodušení obsluhy pracoviště a hlídá zapínací a vypínací sekvence projektorů.
 
Pro vytvoření projekční plochy bylo třeba najít unikátní řešení. A tak jsme přistoupili k realizaci spojení dvou tuhých projekčních ploch Supernova. Vzniklá projekční plocha, která je osvěcována dvěma datovými projektory a pro trvalý provoz je orámována tuhým hliníkovým rámem s povrchovou úpravou. Celková konstrukce spojení projekčních ploch Supernova k sobě je původním řešením pracovníků společnosti AV MEDIA, a.s. a poprvé byla použita právě na tomto obchodním dispečinku.
 

PŘEHLED TECHNIKY:
  • Datové projektory Projection Design, projektory
  • Jsou certifikovány pro provoz 24/7
  • Optické projekční plochy DNP Supernova
  • Přepínací systém Extron
  • Výběr dle roků