Reference

Ostatní reference zvolené podkategorie


Informační centrum Akademie Věd ČR

Realizace: 2008
Dodavatel: AV MEDIA, a.s.

ZADÁNÍ:
AV MEDIA, a.s. byla prostřednictvím spolupráce se společnostmi Noranet-CZ, a.s. (hlavní dodavatel, systémová integrace) a UNIHOUSE CZ, s.r.o. (kompletní projektová příprava a konzultace při realizaci) přizvána k dodávce stěžejních techno logických komponent v projektu moderního multimediálního informačního centra zaměřeného na prezentaci aktuálních informací z oblasti výzkumu a vývoje Akademie věd ČR.
 
ŘEŠENÍ:
Dominantou informačního centra je bezesporu unikátní velkoplošná projekce obrazu na speciální plochu DNP Supernova o rozměrech 5,2 x 2 m. Tato plocha je vybavena aktivním filtrem pro eliminaci okolního světla a zvýšeným kontrastem 10:1. Ve spojení s projektory Projectiondesign F30 se svítivostí 6500 ANSI lm a kontrastem až 7500:1 podává obraz ve vysoce nadprůměrné kvalitě. Možnosti systému rozšiřuje multigrafický obrazový procesor Extron, který umožňuje další projekční efekty (dělení na více obrazů z různých zdrojů, obraz v obraze apod.) a byl zde instalován jako první v celosvětovém měřítku. Celkově se jedná o špičkový projekční řetězec, pomocí kterého jsou zobrazovány údaje v plném high definition rozlišení.
 
Pro zajištění propojení sálu s další lokalitou jsou k dispozici dvě videokonferenční LifeSize sady. Jedna sada je instalována trvale a druhá jako mobilní, je určena k případnému zajištění spojení na straně klienta – obě jsou třídy HD. V rámci videokonference tak lze účastníky v sále propojit s odborným pracovištěm ústavu nebo partnery v zahraničí.
 

Zajímavostí je také plazmová obrazovka o úhlopříčce 65“ (165 cm) doplněná dotykovým panelem Actalyst, který se softwarem SMART Notebook tvoří moderní prezentační systém s jednoduchým intuitivním ovládáním a možností psaní, kreslení i mazání na tabuli perem nebo dotykem prstu a následné uložení videa, fotografií nebo prezentace, včetně ručních poznámek. Paralelně s tabulí pracuje dotykový prezentační displej SMART Sympodium na katedře lektora. Jeho funkce ovládané speciálním perem jsou obdobné jako u multimediální interaktivní tabule. Ozvučení sálu je řešeno jako digitální systém s dvouzónovou reprodukční soustavou a 11 samostatně vypínatelnými mikrofonními stanicemi. Toto řešení umožňuje snadnou komunikaci mezi konferujícími účastníky formou řízené diskuse, digitální nahrávání záznamu konference i kvalitní zvukový kanál při větším počtu účastníků videokonference. Systém pracuje v automatickém režimu s vyrovnáváním úrovně u každé mikrofonní stanice a potlačením zpětné vazby.
 
VYBAVENÍ:
  • DNP Supernova o rozměrech 5,2 x 2 m
  • Projectiondesign F30
  • Obrazový procesor Extron
  • Videokonferenční LifeSize sady - 2x
  • Plazmová obrazovka
  • Dotykový panel Actalyst
  • SMART Sympodium
  • Dvouzónová reprodukční soustava
  • 11 samostatně vypínatelných mikrofonních stanic
  • Výběr dle roků