Reference

Ostatní reference zvolené podkategorie


Strojmetal KameniceŘešení:
Designově účelné řešení místnosti, která slouží jako jednací místnost pro vrcholový management firmy a zároveň jako místnost pro obchodní setkávání se zahraničními klienty.
Realizace: 2007
Dodavatel: AV MEDIA, a.s.

ZADÁNÍ:
Hlavním požadavkem byla jednoduchá a intuitivní obsluha celé místnosti.

ŘEŠENÍ:
Obraz je zobrazován projektorem Panasonic PT-LB60NTE na projekční ploše – interaktivní tabuli SMART Board 680. To, že jako projekční plocha byla zvolena právě interaktivní tabule, má své velké výhody. Prezentující může nejen pohodlně ovládat pouhým dotykem na ploše počítačové aplikace, aniž by chodil k notebooku a ztrácel kontakt s posluchači, ale především může přímo do prezentace vepsat poznámky, zvýraznit důležitou část textu či označit podstatný detail obrázku. To vše provádí operativně přímo na velké ploše interaktivní tabule, před zraky účastníků jednání. Dalším důležitým zařízením, které usnadňuje v zasedací místnosti prezentace, je interaktivní dotykový panel SMART Sympodium. Perem lze přímo do prezentace vpisovat poznámky nebo zvýraznit určité důležité pasáže prezentace, obdobně jako na interaktivní tabuli. Přes SMART Sympodium lze však rovněž ovládat řídicí systém místnosti. Nechybí ani vizualizér. Vybavení místnosti doplnil designově zajímavý model Samsung UF-80. Vizualizér umožní promítnout nejen tradiční průsvitné fólie, ale jeho hlavní předností je, že s jeho pomocí lze posluchačům názorně ukázat i třírozměrný předmět.

Zvláštním požadavkem klienta byla možnost zapojit se do prezentace z každého přípojného místa NETBOX TURN, která jsou umístěna na stole. Samozřejmě bylo třeba zachovat interaktivitu. Tento požadavek byl vyřešen pomocí vzdálené plochy, použitím šikovného softwaru LinkQ od SMART Technologies. Pokud je tedy počítač zapojen pomocí LAN do přípojného místa, může se libovolný účastník jednání přihlásit a prezentovat interaktivně.

VYBAVENÍ:

  • Panasonic PT-LB60NTE
  • SMART Board
  • SMART Sympodium
  • Samsung UF-80
  • Videokonference

 

Výběr dle roků