Novinky

ASAVI na valné hromadě ČKA

Informační stánek ASAVI zaměřený především na projektovou dokumentaci audiovizuálních systémů, byl součástí doprovodného programu valné hromady ČKA.

 

ASAVI na valné hromadě ČKA

Valná hromada ČKA se konala v sobotu 14.dubna 2011 v prostorách nově otevřené budovy Fakulty architektury ČVUT v Praze. Předcházela jí přednáška hlavní projektantky budovy pí.arch.Šrámkové spojená s prohlídkou budovy v pátek odpoledne (dodavatelem audiovizuální techniky v budově je člen ASAVI, spol.AV Media, a.s.).  Téměř 300 účastníků jednání mělo možnost se na stánku ASAVI seznámit s informačními materiály týkajícími se doporučeného rozsahu projektové dokumentace audiovizuálních systémů v rámci projektu stavby. Prezentovány byly též ukázky konkrétních řešení, realizovaných členy asociace.Datum: 20.4.2011

Ostatní novinky