Video

Video technika

Množství, kvalita a využitelnost zapamatovaných informací často souvisí s pomůckami, které se využívají. Ve vzdělávacích programech, zapojením vizuálních pomůcek a využitím možností projekční a prezentační techniky lze účinnost těchto programů podstatně zvýšit. Z široké nabídky je třeba zvolit tu, která bude nejvhodnější a nejefektivnější pro daný způsob výuky.

Jiné řešení vyžaduje vysokoškolská výuka v aulách a posluchárnách, jiné firemní školení v menších prostorách nebo cvičení v počítačových učebnách. Zároveň je třeba v místnostech dodržet platné ergonomické zásady týkající se velikosti projekční plochy, osvětlení či nábytku. To všechno může výrazně zvýšit pozornost posluchačů.

Počítačový výukový systém je systém, který propojí počítače v učebně do jednoho celku. Lektor má potom možnost prezentovat na monitorech studentů přímo ze svého počítače. Navíc si může na svůj monitor "stáhnout" obrazovku kteréhokoli studenta a sledovat jeho práci. V rozšířené sestavě dovoluje systém ovládat i studentovu klávesnici a myš, což usnadní individuální pomoc kterémukoli studentovi z místa lektora. Přímou komunikaci mezi lektorem a studentem poskytuje rozšíření systému o sluchátka s mikrofonem.

Vizualizér neboli dokumentová kamera, je zařízení oblíbené pro svoji vysokou flexibilitu a operativnost. Zachycuje informaci přímo z neprůhledné předlohy (knihy, příručky, slovníku), stejně dobře jako trojrozměrný předmět. Protože je vybavena podsvícenou pracovní plochou, může pracovat i s klasickými průhlednými fóliemi. Zachycený obraz je zvětšen pomocí datového projektoru na projekční plátno.

Řízení technologických procesů, telekomunikačních a energetických sítí, dopravy, záchranných a bezpečnostních složek se provádí z centrálních řídicích pracovišť - dispečinků či velínů. Dispečeři sledují probíhající stavy a procesy nepřetržitě 24 hodin denně a jsou na ně kladeny zvlášť vysoké nároky, týkající se množství a rychlosti zpracovávaných informací. Z těchto důvodů se nedílnou součástí dispečinků staly velkoplošné zobrazovací systémy, které zpřístupňují informace většímu počtu operátorů a poskytují přehled o celkové situaci. Rozdílné množství zpracovávaných informací a místní podmínky dispečerského pracoviště vyžadují širokou škálu řešení zobrazovacích systémů.

Velkoplošné zobrazování je maximálně účinný nástroj na podporu prezentace sportu i obchodu. Celosvětově jsou sportovní haly a kryté stadiony běžně vybavovány velkoplošnými displeji, které slouží především pro zobrazování výsledků, času a stavu hry, zatraktivnění programu při sportovních utkáních, rozšíření doprovodné služby pro diváky a zvýšení úrovně povědomí o značce sponzora a rozšíření prezentace sponzorů před diváky. Tyto velkoplošné projekce se ovšem hojně využívají i v restauracích, klubech, hernách a postupně se stávají standardem lépe vybavených zařízení. Je to investice, která se však provozovatelům těchto zařízení vrací formou zvýšené návštěvnosti a delším pobytem hostů.

Videostěny představují projekční zařízení, určené především pro veletrhy, výstavy, sportovní a společenské akce.

Technologie LCD. LCD projektory jsou kategorií, která má na trhu největší zastoupení jak počtem modelů, tak počtem prodávaných kusů. Zákazník má možnost vybrat si přístroje od jednoduchých, malých a cenově velmi dostupných projektorů až po přístroje s velmi vysokými světelnými výkony, které bývají vybaveny mnohými nadstandardními funkcemi. Přístroje lze rozdělit do několika kategorii lišících se velikostí zobrazovačů a technologií výroby TFT řídících tranzistorů. Velikost se přitom stále zmenšuje, nejnovější generace polysilikonových zobrazovačů (p - Si) mají už úhlopříčku pouhých 0,9". Obvyklé rozlišení těchto projektorů je SVGA a XGA, u některých i SXGA. Nejvíce jsou v současnosti zastoupeny na trhu přístroje se třemi polysilikonovými zobrazovači. Využívají optické soustavy, které rozdělí bílé světlo do tří barevných složek - červené, zelené a modré. Jednotlivé barvy jsou posléze zpracovány na miniaturních LCD projekčních panelech. Všechny složky obrazu se dále na soustavě optických, spektrálně propustných hranolů složí a pomocí projekčního objektivu zobrazí na projekční ploše. Významnou inovací bylo předsazení matic s miniaturními čočkami bezprostředně před LCD panel. Jednotlivé mikročočky zúží světelný paprsek tak, aby procházel jen tou plochou LCD pixelu, která je schopna propouštět světlo.

Technologie DLP. DLP je reflexní technologie. Dosavadní „transmisní" technologie (LCD) využívaly součástek, které ovlivňovaly procházející světlo a byly tak omezeny velikostí propustné plochy jednotlivých pixelů. DLP technologie tato omezení překonaly, navíc jsou schopny odrážet světlo na více než 90% plochy jednotlivých obrazových bodů, a tím potlačují bodovou strukturu charakteristickou pro LCD projektory. DLP projektory jsou vyráběny ve dvou variantách - s jedním nebo třemi DMD čipy. Zatímco „jednočipové" DLP projektory využívají rotujícího barevného filtru, aby postupně vytvořily na projekční ploše obraz ze všech tři barevných složek (R, G, B), u „tříčipových" modelů se obraz pro jednotlivé barevné složky vytváří na třech DMD čipech zvlášť a je složen na optických hranolech obdobně jako je tomu u LCD projektorů se třemi zobrazovači. Mezi „jednočipovými" projektory nalezneme dnes vůbec nejmenší a nejlehčí datové projektory na trhu. „Tříčipové" DLP projektory jsou dnes vrcholem projekční techniky. Jedná se o poměrně rozměrné projektory se svítivostí i více než 10 000 ANSI Im.

Technologie CRP. CRT - Cathod Ray Tube - katodová obrazovka. Základem CRT projektorů jsou 3 projekční obrazovky principiálně podobné těm, které jsou vestavěny v běžných televizních přijímačích. Každá z těchto obrazovek promítá v jedné ze základních barev (červené, modré a zelené) a výsledný obraz je potom složen na projekční ploše. CRT projektory jsou nejdéle používanými přístroji pro velkoplošné zobrazování. Mezi jejich tradiční výhody patří vysoká spolehlivost a možnost dlouhodobého nebo trvalého provozu. Nicméně pro nasazení ve většině běžných aplikací již byly překonány jinými technologiemi (LCD, DLP) a dnes nachází místo především ve speciálních aplikacích. Setkáme se s nimi tedy v dispečincích, kde oceňují jejich vysoké rozlišení a možnost dlouhodobého provozu, či v trenažérech, kde je potřeba zobrazovat na válcovou nebo kulovitou projekční plochu a navazovat obrazy ze dvou a více sousedních projektorů. Oblíbené jsou - mj. pro vysokou kvalitu reprodukce barev a schopnost pracovat i v prašném prostředí - také v zábavním průmyslu (videokluby, diskotéky, domácí kina atd.).

CZ | EN