O ASAVI

Asociace systémové AV integrace (ASAVI) vznikla počátkem r. 2008 jako nástupce Asociace prodejců prezentační techniky (APPT). Asociace tak zúročuje zkušenosti z desetileté existence APPT, reaguje na vývoj tržního prostředí a zůstává i nadále jediným takto zaměřeným sdružením v ČR.

Zakládajícími členy asociace jsou společnosti AudioMaster CZ, s.r.o., Audiopro, s.r.o., AV MEDIA, a.s., Comm –Tec, GmbH, IMAGE CZ, s.r.o. a NOWATRON ELEKTRONIK, spol. s r.o., které poskytují komplexní služby v oblasti návrhu, realizace a servisu AV systémů včetně školící a poradenské činnosti. Aktivity ASAVI jsou zaměřeny především na podporu informovanosti o oboru prezentační pro odbornou i širokou veřejnost.

Aktivity asociace jsou zaměřeny zejména na:

- společný marketing – cílové skupiny zákazníků systematicky informovat o přednostech profesionálních AV řešení

- působení na zájmové skupiny – navázání kontaktů zejména s profesními sdruženími architektů a projektantů, AV řešení musí být samostatnou a plnohodnotnou součástí projektové dokumentace stavby v zájmu dosažení maximálních technických a estetických parametrů vybavení interiéru při efektivním využití prostředků vynaložených investorem, perspektivní orientace na oblast inteligentních budov

- komunikace se státními institucemi – např. v oblasti legislativy výběrových řízení a certifikace

- informační servis pro členy – monitoring médií, kontakty s profesionálními partnery z jiných odvětví (např. z oblasti prezentačního nábytku)

Ve vztahu k zákazníkům ASAVI nevystupuje ani jako dovozce ani jako prodejce techniky, ale především jako garanční a kontrolní orgán. Požadavky na kvalitu služeb poskytovaných členy asociace jsou deklarovány ve stanovách ASAVI.

Ing.Michal Dočkal, sekretář ASAVI

v Praze, 4.6.2008

CZ | EN